Fundacja
im. Stanisława Konarskiego
www.fundacjakonarskiego.pl

Witamy Państwa na naszej stronie!

konarskiFUNDACJA im. STANISŁAWA KONARSKIEGO, z siedzibą w Warszawie, powstała 24 kwietnia 1992 roku. Od początku swego istnienia jest organizacją non profit, która realizując swoje zadania statutowe skupia energię i altruistyczną gotowość do pracy na rzecz innych. Celem Fundacji jest: prowadzenie szeroko rozumianej działalności edukacyjno-wychowawczej i sportowo-rekreacyjnej, podejmowanie różnorodnych działań z zakresu pomocy społecznej i prewencji socjalnej, wspieranie inicjatyw służących rozwojowi środowisk twórczych, młodych talentów, aktywizacji młodzieży szkolnej, kształcenia kadry oświatowej, a także pracowników różnych instytucji, pragnących podnosić swoje kwalifikacje.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków adopcyjno-wychowawczych, i innych placówek oraz form pomocy dzieciom i rodzinie,
 • realizację rozmaitych szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów,
 • współpraca z wszelkimi instytucjami i organizacjami w Polsce i za granicą, których cele działania są zbliżone do celów Fundacji,
 • prowadzenie różnego typu placówek oświatowych i wychowawczych;
 • tworzenie innowacyjnych programów szkolnych;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • przydzielanie stypendiów dla uczniów najuboższych i utalentowanych;
 • współpracę z organami nadzoru pedagogicznego oraz organami samorządowymi różnych szczebli, 

Od momentu powstania Fundacja powołała do życia, m.in.:

 • I Katolickie Liceum Społeczne, działające na warszawskim Ursynowie od 1991 roku do chwili obecnej; www.ikls.edu.pl
 • Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne dla Dorosłych Nr 3 w Warszawie - pierwszą w Polsce średnią szkołę on-line: www.szkola-online.pl, która przygotowuje do egzaminów maturalnych uczniów nie tylko z Polski, ale z całej Europy.
 • Instytut Kształcenia Ustawicznego Fundacji im. Stanisława Konarskiego, działający od 2013 roku,
 • „Mazowieckie Forum Nauczycieli”- bezpłatny miesięcznik redagowany od 2002 roku przy udziale środowiska nauczycielskiego, we współpracy z samorządami gmin i powiatów.
 • Pałac w Kobylinie: www.palackobylin.pl – Centrum Konferencyjne i Kulturalne. Restauracja. Hotel.
 • Dom Pomocy Społecznej Złota Jesień – usytuowany w zabytkowym zespole pałacowo- parkowym w Kobylinie; przewidywany termin otwarcia – koniec 2015 roku;